Pár slov o mně


Do politiky jsem se dostal, když jsem po 17. listopadu jako člen Nezávislé vyšetřovací komise zdravotníků vyšetřoval zákrok na Národní třídě a následně jsem sepsal závěrečnou zprávu komise. V prvních svobodných volbách jsem kandidoval a byl zvolen do zastupitelstva Městské části Prahy 1, kde působím dosud. V období 1990-1994 jsem byl členem rady s kompetencí pro zdravotnictví, pak byl dlouhá léta v oposici, až od roku 2008 v rámci koalice, necelá 2 volební období jako předseda finančního výboru, od roku 2015 opět jako člen rady, tentokrát s kompetencí privatizace bytového fondu, vymáhání pohledávek a Grantů na obnovu domovního fondu.

Jako chirurg jsem zvyklý jednat a rozhodovat se pod tlakem, s rizikem prokurátora za krkem, v intervalech dnes nebo statim, což znamená ihned. Proto vedu neustálý boj s úředníky na radnici, kteří pracují v režimu 30 dní, a když jsou obzvlášť líní, tak si lhůtu prodlouží na 60 dní.

Dlouho jsem byl v oposici, takže jsem se sice naučil dokonale oposiční práci, ale zase jsem z oposičních lavic ničeho nedosáhl. V rámci koalice, i když dohoda s koaličními partnery je často složitá, a člověk musel v rámci zachování křehké koalice (13 proti 12 hlasům) občas skousnout i to, co se mu valně nelíbilo, přesto se daly prosadit některé projekty.

Z honění dlužníků mnoho sympatií nezískám, privatizace bytového fondu je téměř dokončena, kde k jejímu dokončení brání nedokončené stavební projekty nebo tahanice se spoluvlastníky) a v jednotlivostech se řeší náprava minulých křivd. Co se povedlo, je program Grantů na opravu domovního fondu. Běží od roku 2008 – 2010 a znovu 2014 – 2018. Za tu dobu se do něho vložilo 243,5 milionů veřejných peněz, ale podařilo se tím přinutit vlastníky budov, aby se o ně začali více starat a vložili do rekonstrukce svých domů dalších 793 milionů.
Jsem chirurg s dvěma atestacemi, pracuji na III. chirurgické klinice v Motole, i když vzhledem k věku a zraku už nechodím na operační sál a starám se o pacienty na jednotce intensivní péče.


Mám 2 atestace z chirurgie, jsem čestným členem ČCHS, jsem trvale zván jako odborník na jednání výboru ČCHS, pověřený jednáním se zdravotnickými pojišťovnami MZd v otázce SZV.

V letech 2002 – 2012 jsem vypracoval systém vykazování operačních výkonů podle principu skládačky, organizoval jsem vytvoření a posléze kultivaci zhruba 1600 zdravotních výkonů všech operačních odborností podle tohoto systému. Po předčasných volbách v roce 2013 byl novým vedením MZd tento systém zavrhnut a mnohaletá práce spousty odborníků přišla vniveč.

V současnosti se angažuji na úpravě metodiky Nejvyššího soudu na hodnocení nemajetkové újmy – tedy zpracování přehledného systému hodnocení bolestného.

Na Praze 1 jsem jako radní v letech 1990-1994 řešil likvidaci OUNZ Praha 1 a privatizoval jednotlivé jeho složky. Městské části Praha 1 zůstala Nemocnice na Františku a poliklinika v Palackého ul. Po celou dobu své politické kariery jsem byl členem zdravotní komise či Správní rady NNF.Pár slov o mně


Do politiky jsem se dostal, když jsem po 17. listopadu jako člen Nezávislé vyšetřovací komise zdravotníků vyšetřoval zákrok na Národní třídě a následně jsem sepsal závěrečnou zprávu komise. V prvních svobodných volbách jsem kandidoval a byl zvolen do zastupitelstva Městské části Prahy 1, kde působím dosud. V období 1990-1994 jsem byl členem rady s kompetencí pro zdravotnictví, pak byl dlouhá léta v oposici, až od roku 2008 v rámci koalice, necelá 2 volební období jako předseda finančního výboru, od roku 2015 opět jako člen rady, tentokrát s kompetencí privatizace bytového fondu, vymáhání pohledávek a Grantů na obnovu domovního fondu.Jsem chirurg s dvěma atestacemi, pracuji na III. chirurgické klinice v Motole, i když vzhledem k věku a zraku už nechodím na operační sál a starám se o pacienty na jednotce intensivní péče.V současnosti se angažuji na úpravě metodiky Nejvyššího soudu na hodnocení nemajetkové újmy – tedy zpracování přehledného systému hodnocení bolestného.

Na Praze 1 jsem jako radní v letech 1990-1994 řešil likvidaci OUNZ Praha 1 a privatizoval jednotlivé jeho složky. Městské části Praha 1 zůstala Nemocnice na Františku a poliklinika v Palackého ul. Po celou dobu své politické kariery jsem byl členem zdravotní komise či Správní rady NNF.
Články


31. 8. 2020

Protiepidemiologická opatření

Notoricky tvrdím, že ředitelem nemocnice má být doktor, jinak hrozí, že primáři, kteří mu lezou do řitě, ho přesvědčí o významu svých požadavku, jejichž význam bez […]
12. 8. 2020

Aféra s kytkama

Na Kozím plácku je květinářství Metamorfosa. Dobré květinářství, dokonce bylo opakovaně hodnoceno jako nejlepší květinářství v Praze. V dubnu přišla žádost o prodloužení nájemní smlouvy, která byla na […]
27. 7. 2020

Byty do úprav

Vyhlásili jsme soutěž na obsazení bytů, které nejsou v dobrém stavu, tak, aby si je budoucí nájemci opravili vlastním nákladem. Neobjevil jsem Ameriku, takový program zde byl […]


Články


31. 8. 2020

Protiepidemiologická opatření

Notoricky tvrdím, že ředitelem nemocnice má být doktor, jinak hrozí, že primáři, kteří mu lezou do řitě, ho přesvědčí o významu svých požadavku, jejichž význam bez […]
12. 8. 2020

Aféra s kytkama

Na Kozím plácku je květinářství Metamorfosa. Dobré květinářství, dokonce bylo opakovaně hodnoceno jako nejlepší květinářství v Praze. V dubnu přišla žádost o prodloužení nájemní smlouvy, která byla na […]
27. 7. 2020

Byty do úprav

Vyhlásili jsme soutěž na obsazení bytů, které nejsou v dobrém stavu, tak, aby si je budoucí nájemci opravili vlastním nákladem. Neobjevil jsem Ameriku, takový program zde byl […]


Blíže lidem.