Pár slov o mně

Do politiky jsem se dostal, když jsem po 17. listopadu jako člen Nezávislé vyšetřovací komise zdravotníků vyšetřoval zákrok na Národní třídě a následně jsem sepsal závěrečnou zprávu komise. V prvních svobodných volbách jsem kandidoval a byl zvolen do zastupitelstva Městské části Prahy 1, kde jsem působil do roku 2022. V období 1990–1994 jsem byl členem rady s kompetencí pro zdravotnictví, pak byl dlouhá léta v oposici, až od roku 2008 v rámci koalice, necelá 2 volební období jako předseda finančního výboru, od roku 2015 opět jako člen rady (s jednoletou přestávkou) až do roku 2022, jako člen rady pro finance, majetek, privatizaci a granty na opravu domovního fondu.

Jako chirurg jsem zvyklý jednat a rozhodovat se pod tlakem, s rizikem prokurátora za krkem, v intervalech dnes nebo statim, což znamená ihned. Proto jsem vedl neustálý boj s úředníky na radnici, kteří pracují v režimu 30 dní, a když jsou obzvlášť líní, tak si lhůtu prodlouží na 60 dní.

Dlouho jsem byl v oposici, takže jsem se sice naučil dokonale oposiční práci, ale zase jsem z oposičních lavic ničeho nedosáhl. V rámci koalice, i když dohoda s koaličními partnery je často složitá, a člověk musel v rámci zachování křehké koalice (13 proti 12 hlasům) občas skousnout i to, co se mu valně nelíbilo, přesto se daly prosadit některé projekty.

Z honění dlužníků jsem mnoho sympatií nezískal, privatizace bytového fondu je téměř dokončena (jejímu dokončení brání nedokončené stavební projekty nebo tahanice se spoluvlastníky) a v jednotlivostech se řešila náprava minulých křivd.

Co se povedlo, je program grantů na opravu domovního fondu. Běžel 2008–2010 a znovu 2014–2022. Za tu dobu se do něho vložilo 335 milionů veřejných peněz, a podařilo se tím přinutit vlastníky budov, aby se o ně začali více starat a do rekonstrukce svých domů vložili přes 1 miliardu.

Petice za samostatnost městských částí hl. m. Prahy

Podepsání petice

Jsem chirurg s dvěma atestacemi, pracuji na III. chirurgické klinice v Motole, i když vzhledem k věku a zraku už nechodím na operační sál, starám se o pacienty na ambulanci.

Mám 2 atestace z chirurgie, jsem čestným členem ČCHS, jsem trvale zván jako odborník na jednání výboru ČCHS, pověřený jednáním se zdravotnickými pojišťovnami MZd v otázce SZV.

V letech 2002–2012 jsem vypracoval systém vykazování operačních výkonů podle principu skládačky, organizoval jsem vytvoření a posléze kultivaci zhruba 1600 zdravotních výkonů všech operačních odborností podle tohoto systému. Po předčasných volbách v roce 2013 byl novým vedením MZd tento systém zavrhnut a mnohaletá práce spousty odborníků přišla vniveč.

V současnosti se angažuji na úpravě metodiky Nejvyššího soudu na hodnocení nemajetkové újmy – tedy zpracování přehledného systému hodnocení bolestného.

Na Praze 1 jsem jako radní v letech 1990–1994 řešil likvidaci OUNZ Praha 1 a privatizoval jednotlivé jeho složky. Městské části Praha 1 zůstala Nemocnice na Františku a poliklinika v Palackého ul. Po celou dobu své politické kariery jsem členem zdravotní komise či Správní rady NNF.

 

Články

4. 12. 2023

Dlouhá ulice v noci

Aféra s nočním uzávěrem části Starého města cloumá medii i sociálními sítěmi. Je pravda. že Vojta Ryvola je střelec, který akci spustil. aniž komukoliv o tom řekl, […]
20. 11. 2023

O Nadaci

Nadace Pražské děti vznikla v roce 1993, založil ji Šmerdův Spolek  za obnovu historických řemesel (SPOR) ve spolupráci s městem Polička a ZŠ Mikulandská, za účelem rozvoje řemesel […]
15. 11. 2023

To byla blamáž

Včera na zastupitelstvu byla na programu nabídka na smírné řešení v 9 let trvajícím sporu s likvidátorem Donlič Interiére v Bílkově ulici 13,15. Tato firma postavila na dvoře místo […]

 
 

Blíže lidem.