Rodina Votočkových

Hynek Votoček - pradědeček

1839 – 1911

Syn tkalce z Podkrkonoší, vybudoval velkoobchod s papírem, stal se monopolním dodavatelem sešitů do škol mocnářství.

Josef Fořt - pradědeček

1850 – 1929

C. k. ministr obchodu v letech 1908 -1910, abdikoval na protest proti nesplnění slibů císaře Františka Josefa I o česko-rakouském vyrovnání.

Libuše Votočková - babička

1887 – 1967

 
 

Emil Votoček - dědeček

1872 – 1950

Významný organický chemik, rektor ČVUT, dostal se do školních učebnic jako tvůrce českého chemického názvosloví (-ný, -natý, -itý…), lingvista (autor francouzské frazeologie a šestijazyčného chemického slovníku), hudebník.

VŠCHT, která byla založena v roce 1952 na odkazu Dr. Emila Votočka, slaví letos 70. let!
Rok 2022 je jubilejní i pro samotného zakladatele organické chemie, kdy od jeho narození uplyne 5. října již 150 let.

Pozvánka na oslavy VŠCHT

doc. MUDr. Jaroslava Votočková - matka

1910 – 1984

Lékařka - oftalmoložka, vysokoškolská pedagožka

Přednostka II. oční kliniky Všeobecné nemocnice v Praze v letech 1970 – 1978. Ač nikdy nebyla komunistkou, jako špičková odbornice operovala vysoké politiky tehdejší doby včetně prezidenta Gustáva Husáka.

Absolventka Lékařské fakulty UK Praha. V l. 1936-1938 externí lékařka interní kliniky prof. Pelnáře a Všeobecné veřejné nemocnice na Královských Vinohradech. V l. 1938-1945 lékařka České oční kliniky a od r. 1945 II. oční kliniky Fakulty všeobecného lékařství UK, zástupkyně přednosty kliniky od r. 1966, vedoucí 1970-1978. V 70. letech vedoucí katedry oftalmologie Fakulty všeobecného lékařství UK. Čestná členka Čs. oftalmologické společnosti. Vedoucí redakční rady časopisu Čs. oftalmologie. - Autorka publikací a článků v odborných časopisech a sbornících.

Ing. Emil Votoček - otec

1914 – 1982

V n. p. Chirana, tvůrce zdravotnických autobusů (rtg, zubařské, transfusní), první série ozařovačů betatron, cesiothorax. Vždy, když se jeho projekt uchytil a začal být úspěšný, tak byl nahrazen komunistickým aparátem nějakým soudruhem. Skončil v archivu. Aspoň měl čas na svou lásku filatelii, byl to totiž mj. znalec známek starého Rakouska, autor rozsáhlé 6svazkové monografie o poštovních razítkách, užívaných na území Čech, Moravy a Slezska od nejstarších dob do roku 1939 (součást Monografie československých známek – díly 13, 14, 16, 17).