13. 4. 2023

Zákony o turistice

Nemám na mysli zákony na podporu turistiky ať už do zahraniční či lákající turisty do tuzemska, na to máme organizaci Czechtourism, ba ani turistické cesty bývalého […]
16. 3. 2023

O České poště

Ministr vnitra Rakušan, pod kterého pošta spadá, pustil do světa zprávu o tom, že České poště hrozí insolvence a v loňském roce hospodařila se ztrátou 1 miliardy, […]
7. 2. 2023

O Rybářském domečku

Média ho sice tvrdošíjně nazývají Michnovským letohrádkem, ale to mi nedává valný smysl. Byl-li palác Michnů z Vacínova, který známe dnes jako Tyršův dům – tedy sídlo […]
9. 1. 2023

Zločinci v domě

Oni tu vlastně nejsou, ale taky tu vlastně jsou.  Mluvím o virtuálním ubytování. Na jaře, když jsem psal článek o virtuálních sídlech malých dětí, které, aby […]
4. 12. 2022

Tak jsem ze hry

Úmyslně jsem si dal po dobu vyjednávání o koalici pauzu, abych svými jedovatými poznámkami toto jednání nenarušoval. Jsem zodpovědný politik i občan. V novém volebním období […]
21. 9. 2022

Psal mi pan Chlubna

Je to webmaster, analytik, databáze z centrály TOP 09, jak se podepisuje, a oznámil mi, nejprve mailem, pak i rekomandem, že regionální výbor TOP 09 na Praze […]
21. 9. 2022

Kdo chce vládnout Praze 1?

Český statistický úřad zveřejnil kandidátky ve všech obcích po celé republice, tak si můžeme probrat i uchazeče o vládu nad Prahou 1. Moji přátelé mi vyčítají, […]
8. 8. 2022

o IPRu

IPR, neboli institut pražského rozvoje. Podle názvu by se zdálo, že je to servisní organizace hlavního města. Opak je pravdou. Je to to organizace, která si […]